Bescherm je gegevens nu met Form Knox

Val niet langer ten prooi aan datalekken en cyberhacks. Beveilig je online formulieren eens en voor altijd en waarborg de privacy van je bezoekers.

Privacy-first

Met Form Knox voldoe je aan de eisen van de AVG, waardoor de privacy van jouw klanten wordt gewaarborgd.

State-of-the-art beveiliging

We gebruiken de nieuwste beveiligingsmaatregelen om alle data te versleutelen en te beschermen.

Minder administratie

Data wordt bij Form Knox nooit langer bewaard dan de bewaartermijnen.

Veiligheid

Veilige formulieren

Het opslaan van persoonsgegevens op publieke servers is onverantwoordelijk niet meer van deze tijd. Vervang de formulieren op je website met de veilige formulieren van Form Knox. Onze formulieren zijn veiliger omdat:

  1. Externe data-opslag: Je gegevens worden buiten je website opgeslagen, waardoor ze veilig blijven bij een mogelijke hack.

  2. Versleutelde data: Onze database slaat gegevens versleuteld op, zodat zelfs bij een hack je data onleesbaar blijft.

  3. Automatische data-verwijdering: Data wordt automatisch verwijderd na een vastgestelde periode, zodat alleen relevante informatie wordt behouden en je gegevens up-to-date blijven.

  4. Gecontroleerde toegang: Jij bepaalt wie toegang krijgt tot je data, waardoor je controle hebt over wie je gegevens kan inzien en privacy gewaarborgd blijft.

Compliance

Compliance met regelgeving

Om onze persoonsgegevens beter te beschermen heeft de EU de General Data Protection Regulation (GDPR) in het leven geroepen. Volgende de GDPR moeten bedrijven die persoonsgegevens verwerken, in simpele termen, aan de volgende eisen voldoen:

  1. Data moet verwerkt worden voor een duidelijk gespecificeerd doel, op een wettige, eerlijke en transparante manier.
  2. De hoeveelheid persoonlijke gegevens moet beperkt blijven tot dat doel en moet accuraat en up-to-date zijn.
  3. Data mag niet langer bewaard worden dan noodzakelijk en moet adequaat beveiligd zijn.

Onze beveiligde formulieren helpen je te voldoen aan deze regels door: 
  • Transparante communicatie: Gebruikers van je formulieren weten welke data wordt verzameld, voor welk doel, en wat de bewaartermijn is.
  • State-of-the-art beveiliging: We gebruiken de nieuwste beveiligingsmaatregelen om alle data te versleutelen en te beschermen.
  • Automatisering: We verwijderen data automatisch nadat de bewaartermijn is verstreken
 
 
 

Form Knox: Two-factor-authentication voor data
Sjors Braam
Founder & CTO
De formulieren van Form Knox hebben ons werk veiliger, en zelfs makkelijker gemaakt. We gebruiken de software elke dag!
Brechje Moerlands
Praktijkeigenaar Fysiotherapie Beljaart
Persoonsgegevens opslaan op een publieke server is onverantwoordelijk en niet meer van deze tijd.
Mark Schep
Founder